close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
از هیجان در خریدهای بورسی دوری کنید

از هیجان در خریدهای بورسی دوری کنید

سلام روزبخیر


-فولاد قصد اصلاح قیمت نداردحمایت2000ریال مقاومت اول2500ریال الان2303ریال

-غپاذر عرضه زیاد ولی هنوز تقاضا مقداری صف خرید دارد تا این لحظه
-وساخت -شدوص-خریخت-خبهمن قابل بررسی.....افت خطوط اینترنیتی هم معضلی شده برای ما
-خوشبینانه نماد کاوه تا 2500ریال رشد میکند رویایی ورشد طلایی ممکن است تا3000ریال هم صعود کند
-از هفت تیر کشی های هیجانی دست بردارید تا همه گزارشهای شش ماهه در کدال منتشر ومسیر اصلی سهم ها مشخص شود
-امروز موجودی حساب انلاین ها باید تکمیل باشد احتیاط در خرید طبیعی است ولی علت اصلی احتیاط در خرید گزارشهای نیامده شش ماهه است
-متاسفانه افق بلند مدت گروه خودرو افق روشنی برای سرمایه گذاری نیست...یعنی صنعت قابل اعتمادی نیست
-شدوص رشد خود را از محدوده2800ریال یک حمایت معتبر شروع کرده وقصد عبور از مقاومت 4000ریال را دارد سهم تحت نظارت
-وساخت حمایت اول 2300ریال مقاومت اول 2700مقاومت دوم 2900ریال الان در میانه قیمت
-خریخت حمایت 1100ریال مقاومت 1300ریال باید منتظر اصلاح قیمت باشید خرید بالاتر پرریسک ارزیابی میشود
-
یک پژوهشگر ریسک بازار اعلام کرد:

ادعایی عجیب از روش نجومی شدن ارزش سهام در بورس ایران !!!

یک پژوهشگر ریسک بازار با اعلام اینکه فقط ۱۰ درصد سهام، قابلیت خرید و فروش در بورس ۳۳ ، نه ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی را دارد، ادعایی عجیب در مورد راهکار نجومی کردن ارزش سهام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدحسین ادیب که هفته پیش در بیستمین نشست پیشکسوتان بازار سرمایه نکاتی درباره تفاوت شرکت داری در زمان رونق و رکود و پیش بینی زمان ورود اقتصاد ایران به رونق و... مطرح کرد، با انتشار مطلبی در تلگرام با عنوان "چه سهامی را نخریم؟" ادعا کرد: فقط حدود 10 درصد سهام بورس ، شناور است. به زبان ساده فقط 10 درصد سهام در بورس قابلیت خرید و فروش جدی دارد و بقیه هنوز به وسیله سهامدار اصلی برای فروش عرضه نشده است.

بنابراین بورس نه یک بازار ٣٣٠ هزار میلیارد تومانی بلکه بازار ٣٣ هزار میلیارد تومانی و کوچک تر از آن است که تصور می شود. در تعدادی از شرکتها، سهام شناور فقط کمتر از پنج درصد و به عبارت صریح تر فقط پنج درصد سهام برای فروش عرضه شده است.

گروهی با خرید سهام با شناوری اندک، با معاملات صوری و درون گروهی ، قیمت آن را نجومی و در مردم بی اطلاع، صف خرید ایجاد می کنند. آنگاه یک مسابقه برای خرید این سهام در مردم ناآگاه ایجاد می شود و طراحان بازی، سهام خود را به مرور به گونه ای که بازار احساس نکند به غیر حرفه ای ها می فروشند. پس از فروش آرام سهم طراحان بازی ، آن سهم به شدت سقوط می کند.

راهکار نجومی کردن ارزش سهام، انتشار یک سری اخبار خوب در خصوص شرکت در رسانه ها است که در عمل واقعیت ندارد. یعنی بدون اینکه در صورت های مالی شرکت اتفاق خاصی افتاده باشد ، سهام بر اساس انتشار یک سری اخبارخوب ، شروع به رشد می کند.

از ابتدای سال جاری در خصوص تعدادی از سهام با شناوری اندک، این مهندسی انجام و سهام به شدت افزایش یافته است.

سهامی که  اینگونه مهندسی مالی شده است، طی شش ماه آینده به فروش می رسد و در اوایل سال آینده این گونه سهام سقوط می کند.

انتهای پیام


-تا فردا خدا نگه دار الان ساعت11/30دقیقه
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

سیگنال های به سود رسیده


-فنوال مورخه 16 مهر 1242ریال قابل خرید بوده

-غشان مورخه 16 مهر 3154ریال قابل خرید بوده
وبیمه در مورخه 22مهر زیر 2700ریال براحتی قابل خرید بوده
بیمه ما روز اخر قبل از رفتن به مجمع مورخه 22مهرخرید 1000سهم تستی اشاره شد

-فاسمین حمایت3700مقاومت 4200ریال وقتی قیمت ورود دلخواه تو نیست صبر کن واگر وارد شدی تستی 1000سهم بخر حتما قیمت های سه ماهه را چک کن

-ولغدر 25 مهر در مدار تست قرار گرفت
-ونفت در مدار کنترل از امروز مورخه 26مهر حمایت اول 1500ریال فقط 1000سهم تستی
-

سیگنال های به سود رسیده


-فنوال مورخه 16 مهر 1242ریال قابل خرید بوده

-غشان مورخه 16 مهر 3154ریال قابل خرید بوده
وبیمه در مورخه 22مهر زیر 2700ریال براحتی قابل خرید بوده
بیمه ما روز اخر قبل از رفتن به مجمع مورخه 22مهرخرید 1000سهم تستی اشاره شد

-فاسمین حمایت3700مقاومت 4200ریال وقتی قیمت ورود دلخواه تو نیست صبر کن واگر وارد شدی تستی 1000سهم بخر حتما قیمت های سه ماهه را چک کن

-ولغدر 25 مهر در مدار تست قرار گرفت
-ونفت در مدار کنترل از امروز مورخه 26مهر حمایت اول 1500ریال فقط 1000سهم تستی
-ایا قبول میکنید شتران اشاره شش ماه گذشته مابوده است با این رشد مناسب الان 3560ریال امروز مورخه 29 مهر
-فولاد سیگنال فنی ما در محدده 1350ریال در گذشته امروز 29مهر
-فملی سیگنال دقیق ما قبل از مجمع سالیانه  تقسیم سودامروز 29مهر

--فخوز سیگنال 18 ماهه وبلند مدت ما اخرین اشاره حمایت 3800ریال بوده که تا محدوده3890ریال افت والان در محدوده4110ریال است تا این لحظه امروز29 مهر
-
-
-
-

--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-

-
-
-
-
-

--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-

[ یکشنبه 30 مهر 1396 ] [ 7:32 ] [ حامد ]