close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
بوررس جولان عرضه های اولیه

بوررس جولان عرضه های اولیه

سلام روز بخیر


-شاخص کل  صبح را مثبت اغاز کرده است...
-های وب تا تا این لحظه بیشترین حجم معاملات را بخود اختصاص داده است عرضه تدریجی نیز در حال انجام است تا این لحظه....
-صفحه انلاین برخط وبا صفحهtsetmc در مورد های وب هماهنگ نیست تا این لحظه همین موضوع منجر به فروش بیشتر میشود
-فایرا مقداری صف فروش دارد تا این لحظه ولی خریدار هم دارد بعد از رشد سریع اصلاح قیمت محدود مشاهده میشود
-فینال صعود یا متعادل شدن های وب ساعت 12/30 مشخص میشودالان پیش داوری زود است
-اما ریشمک هنوز راه صعودش تازه اغاز شده است
-ومعادن مستحکم در محدوده 1600ریال ایستاده افت ناگهانی میتواند توجه سهام داران را جلب کند
-فالوم را کنترل کنید وافت سهم را رصد کنید حساسیت های سهم را بررسی کنید گزارشهای مالی
-خوب شاخص کل سرصبح اندکی مثبت بود والان مقداری منفی امیدواریم تا ظهر ارام ارام رو به مثبت حرکت کند
-خوب این مطلب را نمیتوانید کتمان کنید روزهای قبل به وخارزم اشاره هایی داشته ایم وامروز 911ریال بیشترین قیمت را ثبت کرد البته باید منتظر اصلاح قیمت بود ماههای قبل ما در محدوده 750ریال حمایت اعلام کردیم
-حجم معاملات های وب در حال ورود به 200میلیون سهم
-همراه  اول حمایت 14500مقاومت17000ریال
-امروز روز جولان های وب بود نام پست هم به همین علت بورس جولان عرضه های اولیه انتخاب شده بود
-بازار امروز منفی ولی امیدوار به رشد بسته خواهد شد تا روزهای اینده شاهد موج مثبت در بعضی از نمادها باشیم
-متاسفانه امروز خطوط اینترنیتی ما ضعیف بود دیده بانی ناقص بود عذر می خواهم تا فردا خدا نگه دار
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[ دوشنبه 10 مهر 1396 ] [ 7:9 ] [ حامد ]