close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
گکوثر عرضه اولیه امروز

گکوثر عرضه اولیه امروز

سلام روز بخیر


-امان  از اوان هنوز در مقابل عرضه مقاومت میکند البته فینال هر سهمی ساعت 12/30مشخص میشود
-امروزگکوثر یحتمل عرضه خواهد شد با متقاضیانی بیش از حد تصور....اوان زیردندان بورسی جماعت مزه کرده است
-شاخص کل با قدرت نمایی فارس سرصبح مثبت ظاهر شده تا این لحظه......بورس به معنای واقعی یعنی لحظه های نوسانی

-گروه لیزنیگ کاملا در حاشیه قرار گرفته است
-وهمچنین گروه بیمه هیچ تحرکی مشاهده نمیشود
-خساپا بازگشایی خواهد شد یک فشار فروشی خواهد داشت ولی بعد ممکن است با نوسانات مثبت روبرو شود
-تمرکز معاملات در نمادهای رند است احتمالا بازی تا اخر سال نیز روی نمادهای رند متمرکز خواهد بود
-واما یک سوال ایا نماد کناره بخریم جواب اری است بشرط انکه حداقل روزانه 200000 هزار سهم  در ان معامله صورت گیرد
-گروه دارو نیز یک گروه در حاشیه است بجز دو الی سه نماد که گاها مانور خریدو فروش میدهند
-شاخص کل الان 83573 واحد ولی ارزش روز بازار فعلا زر 330هزار میلیارد تومان است.... رشد بازار فراگیر نیست بیشتر شامل نمادهای رند است
-فایرا دوبارهدصف خرید سنگین تشکیل داد سهمی که در صف فروش روی ان تمرکز داشتیم.....ذوب الان خسته میکند ولی همین راه فایرا را در بلند مدت ممکن است ادامه دهد نظرات ما صرفا دیده بانی است وبه معنای خرید یا فروش نیست
-گکوثر ساعت ده الی دوازه عرضه میشود
-علت اینکه میگویند یک سهم را در سه الی چهار پله وارد بشوید حکایت همین فایرا است.....الان جگر میسوزاند ورشد میکند
-یک مطلب در مورد خساپا بگویم سعی خواهد شد دست پایین باز شود تا روزهای اینده بلای منفی بازار نشود اگر نوسانات مثبتی باشد برای روزهای بعد است
-چکارن صبح صف خرید شد عرضه شد دوباره صف خرید شد سهم در مدار تست ......
-خساپا شاخص کل را موقتا منفی کرد همانطور که گفته بودیم دست پایین باز شد
-حاصل یک توقف طولانی همیشه به ضرر سهام دار خرد بوده است

-طی هفته های اینده شایعات وواقعیات منجربه لیدر شدن گروه خودرو خواهد شدخساپا امد حتما شاخص کل نیاز به فعال شدن گروه خودرو دارد
-واتی الان 2510ریال اشاره های قبلی دقیق بود
-
-
-
-
-
-
-
[ یکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 7:23 ] [ حامد ]