close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
بورس پاییز فصل رشد

بورس پاییز فصل رشد

سلام روز بخیر-کانال ما در تلگرامtalarbourseiran@از سمت چپ سایت با گوشی همراه کانال را جوین کنید


-سلام  . خدا قوت و عذر زحمات. حسب الامر 22 سهم تا پی ای 5 رو براتون میزارم . قیمتها و پی ای داده شده و تعداد سهام مربوط به دیشب و پریشب میباشد . 
1- پلاست با پی ای 0.4 و تعداد سهام 57.6 میلیون و قیمت 790 ریال 
2- آکنتور با پی ای 1.9 تعداد سهام 200 میلیون و قیمت 47095 ریال 
3- سرچشمه با پی ای 2.83 و تعداد سهام 1.6 میلیون و قیمت 2220 ریال 
4- خراسان با پی ای 3.64 و تعداد سهام 1.79 بیلیون و قیمت 5200 ریال 
5- فافزا با پی ای 3.66 و تعداد سهام 60 میلیون و قیمت 2710 ریال 
6- و پاسار با پی ای 3.75 و تعداد سهام 50 بیلیون و قیمت 1057 ریال 
7- و بانک با پی ای 3.83 و تعداد سهام 16 بیلیون و قیمت 2014 ریال 
8- شرانل با پی ای 4.12 و تعداد سهام 1000 میلیون و قیمت 7550 ریال 
9- شاراک با پی ای 4.21 و تعداد سهام 5 بیلیون و قیمت 2690 ریال 

10 - بیمه پارسیان با پی ای 4.32 و تعداد سهام 2 بیلیون و قیمت 2850 ریال

11- شلعاب با پی ای 4.2 و تعداد سهام 100 میلیون و قیمت 2120 ریال 
12- بیمه ما با پی ای 4.36 و 1000 میلیون سهم و قیمت 2030 ریال 
13- شبهرن با پی ای 4.44 و 2 بیلیون سهم و قیمت 8510 ریال 
14- پردیس با پی ای 4.55 و تعداد 600 میلیون سهم و قیمت 2603 ریال 
15 - و امید با پی ای 4.47 و 30 بیلیون سهم و قیمت 1457 ریال 
16- بهپاک با پی ای 4.59 و تعداد 320 میلیون سهام و 3430 ریال 
17- همراه با پی ای 4.68 و 4 بیلیون سهم و قیمت 33372 ریال 
18- شسپا با 4.7 پی ای و 1.05 بیلیون سهام و قیمت 6511 ریال 
19- سکرما با 4.7 پی ای و 661 میلیون سهم و 2500 ریال قیمت 
20 - ورنا با 4.89 پی ای و 6 بیلیون سهم و 1454 ریال قیمت 
21- وتوشه با 4.93 پی ای و 1000 میلیون سهم و 3451 ریال قیمت 
22 - پتروشیمی مبین با پی ای 5 و 14 بیلیون سهم و قیمت 4017 ریال قیمت سهم 


-این صورت سهم را روزهای قبل یکی از کاربران قدیمی استخراج وارسال کرده است جهت بررسی مقداری را امروز وبقیه را فردا تست میکنیم
-نگاه من به بازار در وضعیت فعلی بجز تعداد محدودی سهام با سابقه وضعیت نوسانی است برای سهام داران خرد
-نظارتهای بیش از حد نقدینگی را از بورس فراری میدهد از بین بردن جذبه ها مانع ورود سرمایه میشود متاسفانه این رویه رویه درستی نیست
1-پلاست نماد بازار پایه حمایت 700ریال ومقاومت 850ریال.... اگر غیر از این باشد ورود بی معنا است اما تعداد سهام شرکت 57میلیون سهم است وافزایش سرمایه میتواند سهم را تا بالای 1000ریال رشد دهد
-2-اکنتور معلوم نیست سال بعد چنین پوشش سودی داشته باشد لذا ممکن است حکایت نماد حسینا تکرار شود منظور فقط نوسان گیری توصیه میشود
-3-سرچشمه بازار پایه در حال اصلاح قیمت به حمایت 1600ریال
-4- خراسان حجم معامله کم حمایت 4800ریال مقاومت 5500ریال.... در 5000ریال با حمایت روبرو میشود
-5-فافزا اصلا معامله نمیشود سهم بازار پایه مگر اینکه اطلاعات درون گروهی داشته باشید
-6- وپاسار مبارک همان حقوقی سهم بازه روز کمترین وبیشترین تا این لحظه فقط 10 ریال 
-7-وبانک بازه روز 40 ریال.... نوسان گیری سخت ولی سهم بلند مدت
-8-شرانل قدرت رشد ندارد حمایت 7000ریال فعلا
-9-شاراک کم تحرک مثل شرانل کم معامله کم ریسک.....
-10-بیمه پارسیان جذاب در محدوده 2600و2500ریال مقاومت 3100و3000ریال
-ودی در صورت افت ناگهانی میتواند منشا خرید باشد زیر 1100ریال
-بازار تا این لحظه مثبت هست ولی زیر پوست بازار یک عقب نشینی دیگری دیده میشود
-مبین حمایت 3800ریال  مقاومت 4200ریال این محدوده ورود وخروج است ولی.....نه 3800ریال میشود ونه 4200ریال
-وهور حمایت 2100ریال مقاومت 2450ریال الان 2280ریال خوب باید 180ریال افت کند بعد خریده شود وقتی افت نمیکند یعنی بنشین نگاهش کن
-تا فردا خدا نگه دار
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[ سه شنبه 09 شهريور 1395 ] [ 6:55 ] [ حامد ]