close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
سهام جایزه

سهام جایزه

سلام روزبخیر


-رشد قابل پیش بینی غشان
-برگه های حق تقدم ومعادن دستتان می رسدالبته اگر در سایت  شرکت ادرس را تکمیل کرده باشید
-هدف غشان عبور از 3000ریال است در مرحله اول افت ناگهانی به منزله خرید است البته تستی 100 هزار تومان
-این هفته بازار در فاز استزاحت خواهد بود فاز استراحت به معنای ریزش نیست صرفا درجا زدن است هیچ بازاری همیشه رشد نمیکند

-خوب سهم های دارای صف خرید امروز

فاراک

-کمنگنز که ممکن است در اینده به گره معاملاتی بخورد

وتعدادی دیگر که چند روزی است صف خرید میلیونی دارند

ولملت صف خرید ولی عرضه هم دارد

-
-فاز اصلاح به معنای جابجایی حرفه ای سهام است......در این هفته عاقلانه این کار را انجام دهید
-

علت عدم عرضه اولیه هفته گذشته / تکرار رفتار چراغ خاموش شرکت مهم بازارسرمایه


-صف ختوقا عرضه شد حمایت اول 1600ریال ولی زیر پوست سهمرشدی دیده میشود
-جانم برای شما بگوید افق یک ساله بازار مثبت فقط لنگ ولگد انتخابات امریکا تنها چالش پیش روی بازار است.....الهی بمیری ترامپ
-غشان بی منطق تا محدوده 2400ریال افت کرده بود الان جای خالی افت را پر میکند
-ایوالله ولغدر 2260ریال قصد عبور از مقاومت 2300ریال را دارد
-بهه نطر شما تعویض حق با سهم در ومعادن خوبه؟؟؟
پاسخ : 
اگر در افزایش سرمایه بوده اید صبر کنید برگه تقدم دستتان برسد 
سود سالیانه را به همان اندازه حق بردارید 
بقیه حق ها را بفروشید ویا با سهم تعویض کنید البته در قیمت متعادل

-خچر خش بیش از 50درصد در کوتاه ترین زمان ناگهانی رشد کرده است هنوز همصف خرید دارد ولی در محدوده پر ریسک واقع شده است
-اعتلا حمایت 1400مقاومت 1600ریال
-بی علت وبا هیاهو نمیشود سهمی را رصد کرد وسود گرفت کی بی سی 5400ریال حمایت والان زیر 6000ریال معامله میشود
-روزهای قبل گفته بودم معدنی ها وفلزات اساسی ارام بشوند نوبت خودرویی ها است امروز روز خودرویی ها بودحجم وقیمت خساپا را نگاه کنید
-فردا صف اپرداز عرضه میشود ولی ممکن است روزهای بعد هم رشد محدودی داشته باشد
-تا فردا خدا نگه دار
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[ شنبه 23 مرداد 1395 ] [ 8:22 ] [ حامد ]