close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
tsetmcخساپا همچنان پیشرو
loading...

نوشته ها ی شخصی ما در معلم بورس

-سلام روزبخیر نویسنده حامد-یک نکته فنی سه نماد برای سه افزایش سرمایه بسته خواهد شد اگر این افزایش سرمایه ها در درصدهای بالا بود حضور مشکلی نداشت فرض کنید مثل خساپا نماد رند محسوب میشوداما کچاد نماد رند است وزمان باز گشایی  هزار شاهد وبازرسنماد اخابر هم رند است این هم سهم کنترل…

-سلام روزبخیر نویسنده حامد

-یک نکته فنی سه نماد برای سه افزایش سرمایه بسته خواهد شد اگر این افزایش سرمایه ها در درصدهای بالا بود حضور مشکلی نداشت فرض کنید مثل خساپا نماد رند محسوب میشود

اما کچاد نماد رند است وزمان باز گشایی  هزار شاهد وبازرس

نماد اخابر هم رند است این هم سهم کنترل شده

اما ثاباد سهم کناره است وامکان سود گرفتن اری

لذا ورود به کچاد واخابر بعد مجمع در قیمت مناسب توصیه میشود


-وتوصا حقوقی عرضه اگر  نکنه همیشه هر سهمی را در ذهن بسپارید...... اگر حقوقی عرضه نکنه ......ایا امروز عرضه کرد فردا هم عرضه میکنه......این موضوع شامل حال همه سهم ها میشود
-خساپا تا این لحظه حقوقی8/ 12 میلیون عرضه کرده است

-فرمول کار راحت است

هر سهمی که می خواهید بخرید دور ان سهم

خط سبز بکشید

اگر میدانید صعودبی نیست

خط قرمز بکشید


-کمنگنز اخر فروشنده پیروز خواهد شد.....اگر حقوقی عرضه نکند
 

-موج سرازیری پول فعلا متوقف شده است وموجی از منفی های ضعیف مشاهده میشود اینجا تا کتیک صبر وشکار تک سهم ها مد نظر قرار می گیرد
-عقب گرد تدریجی خبهمن الان زیر 2800ریال
-

تحلیل تکنیکال گروه بهمن که برنامه افزایش سرمایه ۹۷ درصدی دارد


-
سلام صبح بخیر باصد میلیون سرمایه چند سهم درپرتفوی داشته باشد بهتراست
پاسخ : در بازارکاملا صعودی 10 الی 15 سهم
در بازار خنثی وریزشی یک سهم هم اضافی است
ورود فقط تخصصی وخرید سهم های سناریو دار

-شما هم بروید صبحانه برمی گردیم تا ببینیم تو بازار چه خبره
-خوب دوباره به بازار برمیگردیم  الان ساعت 10/32 دقیقه شاخص کل213واحد منفی است وسیاست انقباضی بازار تا اخر ماه همچنان با تاکتیک های منفی ومثبت های محدود ادامه خواهد داشت
-مخاطبی در مورد ثاباد پرسیده است حد ضرر 10 درصد وحد سود 20 درصدبا قیمت 2000ریال.....باز هم بشرط انکه حقوقی تعادل سهم را در اینده بر هم نریزد
-
سلام ثاباد اره یا نه از ته دل دو کلمه بگویید دو حرف اره یا نه
پاسخ : توپست جواب دادم دلهره داری خوب 1000سهم بگیر بعد بازگشایی بر سهم مسلط باش

-واتی دوباره  سرتیتر بورس با 24 میلیون صف خرید

-در یک مقایسه اماری سال قبل بیشترین سود را نمادهای کناره دادند

امسال نیز تحقق  سود مکفی در نمادهای کناره خواهد بود


-فاذر در حال عقب گرد قیمتی
-رمپنا حمایت 9000ریال یک حمایت مستحکم مقاومت اول 10000ریال
-در بمپنا یک حمایت 12500ریال می بینم ویک رشد تا 16000ریال این اتفاق خواهد افتاد.....
اگر حقوقی عرضه نکند

-
سلام  جسارتا فنوال امروز بفروشم؟
پاسخ : عرضه یک میلیون تقاضا 7میلیون تا اخر وقت کشیک بده صف نریخت برو سراغ فردا

-حتوکا ممکن است دوباره تا 3700ریال صعود کند حمایت 3100ریال
-توریل حمایت 2500ریال مقاومت 2900ریال در بازار صعودی ممکن است تا 3000ریال رشد کند
-حتاید حمایت 4000ریال مقا.ومت 4500ریال
-تنفس بورس در نیمه دوم فروردین طبیعی است چون شرکتها خود را جمع وجور میکنند برای عملیات جدید بورسی در جریان باشید
-فاتحه گروه ........درسی بشه تا از روی شنید ه خرید نکنید حتی برای خودم که با ضرر خارج شدم
پاسخ : همین واقع گرایی شما را در بورس به ثروت خواهد رساند
افرین نترس جلوی اشتباه را همیشه بگیرید

-خودرویی دسته دسته .....صف فروش نشسته

هر سهمی زمانی برای ورود دارد تمام ثروت را در یک گروه ریختن اشتباه است خودرویی ویا غیر خودرویی فرقی نمیکند


-ان روز گفتم خودرو فعلا بازی حمایت 4000ریال مقاومت 4500ریال ولی همه که این سایت را نمی خوانند
-ملاک عمل این است ارزش معاملات روزانه بورس از 300میلیارد تومان عبور کند ریزش مقطعی خودرویی ها هم به همین منظور بود
-حمایت فولای 2500ریال است اما به این حمایت فعلا نخواهد رسید چون سهم حمایت میشود
-ذوب حمایت 2500ریال مقاومت 3000ریال الان 2750ریال
-دربازار نزولی امروز کروی سبز بود
-
بورس تهران بعد از چندین ماه روند منفی و نا امیدی سهامداران ناشی از حاکمیت فضای رکود، با افزایش قیمت سهام تلاش کرد امیدی دوباره را به ساکنان تالار حافظ ببخشد و با اخبار خوش و مثبتی که از حوزه سیاسی و اقتصادی منتشر شد، نشان داد که می توان همچنان به این بازار اعتمادی ویژه داشت.
تالار شیشه ای پساز ماه ها جدال با رکود و افزایش زیان سهامداران، در هفته های پایانی سال 94 و نیزآغاز سال 95 روندی مثبت به خود گرفت تا روی دیگر سکه را به سهامداران و بورس بازاننشان دهد.

به گزارش بورسنیوز، بورس تهران بعد از چندین ماه روند منفی و نا امیدی سهامداران ناشی از حاکمیتفضای رکود، با افزایش قیمت سهام تلاش کرد امیدی دوباره را به ساکنان تالار حافظببخشد و با اخبار خوش و مثبتی که از حوزه سیاسی و اقتصادی منتشر شد، نشان داد کهمی توان همچنان به این بازار اعتمادی ویژه داشت.

بطوریکه به مددرشد قیمت سهام علاوه بر جبران بخش زیادی از ضررهای تحمیل شده به سهامداران، حتی باتحقق بازدهی های مثبت برای آنها نیز همراه گردد.

با این تفاسیرچنانچه نیم نگاهی به آمار معاملات سه ماه قبل بیاندازیم نکاتی جالب را در خصوصبخشی از بازار سهام به دست می آوریم و آن بخش مد نظر، بازار پایه توافقی فرابورساست.

طبق بررسی ها بهعمل آمده و همانطور که در جدول ذیل مشخص است 20 سهم بازار پایه توافقی که طی سهماه گذشته بالاترین ارقام بازدهی مثبت را به دست آورده اند، آمار جالب توجهی مشاهدهمی شود.

بازار پایه توافقی بهشت بورسی ها/ گره سبز بازار پایه ای ها با بهار

در این طبقه بندیشرکت نیرو سرمایه با تحقق حدود 378 درصد بازدهی مثبت بالاترین رقم بازدهی را دراین بازار به دست آورده و جالب اینکه سهم "نیرو" حتی از سهم پر معامله وبزرگی همچون "خساپا" هم که این مدت ها در کانون توجه سرمایه گذاران بورسیبوده، بازدهی بالاتری را رقم زده است و در میان کل سهام بورسی و فرابورسی رتبه دوم پربازده ترین سهام را دراختیار خود داشته است.

دو سهم"تجار" و "آینده" یا همان "بهشت" سابق نیز به ترتیببازدهی های 158 و 138 درصدی را طی این بازده زمانی محقق کردند. البته تمامی این 20سهم طی سه ماه اخیر بالاتر از نرخ سود سالانه بانکی بازدهی مثبت داشته اند.

و اما همین سهامدر مدت یک هفته نیز بازهی های قابل توجهی را برای سرمایه گذاران خود در پی داشتهاند که جزئیات بازدهی 10 سهم اول و پربازده تر آنها در جدول ذیل مشاهده می شود.

بازار پایه توافقی بهشت بورسی ها/ گره سبز بازار پایه ای ها با بهار

همانطور که ازآمار مندرج در این جدول می توان به دست آورد، طی معاملات هفته گذشته بهترین عملکردرا از شرکت ساختمان اصفهان با تحقق حدود 59 درصد بازدهی مثبت شاهد بودیم. پس از آننیز دو سهم "آینده" و "وشمال" در جایگاه های بعدی پربازده ترین سهام جای گرفته اند.

افزون بر اینکهتمامی این 10 سهم برتر بازار پایه توافقی طی پنج روز معاملاتی هفته قبل بازدهی هایبالای 13 درصد را رقم زده اند که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

همچنین نکته جالبتوجه و مهم دیگر این جدول آن است که پنج سهم اول این جدول در حالی همگی بالای 25درصد بازدهی مثبت رقم زده اند که حتی اگر سهمی در بازار بورس و یا فرابوس میتوانست پنج روز معاملاتی قبل را تماماً با صف خرید سپری می کرد، باز هم در نهایت25 درصد بازدهی مثبت رقم می زد و با این اوصاف باز هم از این سهام عقب می ماند.

به عبارت بهتر میتوان گفت این روزها بازار توافقی بهشت برخی سهامداران شده تا گروهی از سهام موجود در این بازار در شرایط کنونی بتوانندپر سودتر از سایر سهام باشند تا شگفتی سازانی که در بازار پایه توافقی حضور دارند،به دلیل نبود دامنه نوسان قیمتی به عنوان یک امتیاز برای آنها، به سرعت رشد قیمتخود را در مدتی کوتاه تجربه کنند.

با این اوصاف، بهوضوح مشخص است که یکی از موثرترین عوامل در این سرعت بالای تحقق بازدهی های بالادر این بازار همان عدم وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت باشد.

البته این بهشتپر سود در حالی این روزها بیش از پیش مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته کهفرآیند و نحوه اجرای دستورالعمل های معاملاتی در این بازار قدری با شک و شبهههمراه است.

چرا که عملکردناظر بازار در تطبیق دادن دستورهای خرید و فروش سهام و صدور اجازه برای انجاممعامله در این بازار، مانع از شناسایی دقیق روندهای واقعی قیمت سهم می شود.

چرا که طیمعاملات سهام شرکت های فعال در این بازار مشاهده می شود که در روندهای مثبت وصعودی، ناظر به هر دلیلی از جمله کنترل روند قیمتی و هیجانات موجود در معاملات، دستورخرید و فروشی را در دامنه های منفی قیمت تطبیق داده و به آنها اجازه معامله می دهد؛در حالیکه قیمت های نزدیک تر به قیمت های آخرین معامله همچنان روس سامانه معاملاتدر انتظار صدور مجوز معامله باقی می ماند.

بر عکس درروندهای منفی و نزولی حاکم بر قیمت یک سهم، ناظر اجازه انجام معامله ای را دربالاترین قیمت های موجود در سیستم معاملاتی را می دهد. حال آنکه این معاملات ازنظر محدوده قیمتی تفاوت قابل ملاحظه ای با حجم زیادی از دستورهای خرید و فروشموجود در سامانه و آخرین معاملات انجام شده روی تابلو دارد؛ که همین اقدام موجب میگردد قیمت پایانی نیز به صورت مصنوعی دستخوش تغییراتی گردد؛ هر چند که این تغییراتدر قیمت پایانی می تواند چندان هم محسوس نباشد.

به عنوان مثال درنمادی همانند "تپکو" سهم در حالی طی روز گذشته در محدوده 93 تومانمعامله می شد که برای یک لحظه که می توان ادعا کرد هیچ سرمایه گذاری آن را رویسامانه ندید، در کسری از ثانیه معامله تعدادی از این سهم روی قیمت 110 تومان رویتابلو درج شد که این مورد نمونه بارز نحوه عملکرد ناظر بازار در بازار پایه است.

بازار پایه توافقی بهشت بورسی ها/ گره سبز بازار پایه ای ها با بهار

در هر صورت درحالی بازار پایه توافقی فضای پر پتانسیلی را به ویژه برای سفته بازان و نوسانگیران فراهم کرده که این بهشت پر نوسان طی سه ماهه اخیر در اکثر نمادهای خودبازدهی مثبت در برداشته و تنها در تعداد محدودی به طور میانگین با بازدهی منفیمواجه بوده است که خود جای تأمل بیشتری دارد.


-سهام دار عمده فخوز در مهلت دوماهه مدام از سهم حمایت میکند میگن سهمه بابای خوبی داره الان 2634ریال مثبت میزنه
-ساعت 12/23 تا فردا خدا نگه دار نظراتی که بعد از خروج ما از وب اعلام میشود شب منتشر خواهد شد یعنی از ما دل خور نشوید
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-از ساعت 14 تا 8/30صبح روز بعد با تلگرام مطالب مارا دریافت خواهید کرد واز ساعت 9/10 تا 12/30 در این سایت

تلگرام نصب شده در سمت راست قسمت لینکها join کنید

کانال فعال این سایت در تلگرام

telegram.me/talarbourseiran

talarbourseiran@


حامد بازدید : 247یکشنبه 22 فروردين 1395 زمان : 7:5 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط علی سلیمانی در تاریخ 1395/1/22 و 11:58 دقیقه ارسال شده است

صف خودرو جمع شد
البته من ندارم

این نظر توسط خدایار در تاریخ 1395/1/22 و 11:51 دقیقه ارسال شده است

با سلام
همیشه در هفته آخر هر ماه زمان تسویه خرید های اعتباری فرا می رسد و روپوش بورس قرمز می شود
در سال 95 باید بیشتر مراقب این تعویض روپوش بود بعضی موارد روپوش ها پایدار می شوند و بعضی موارد دو نیمه می شود

این نظر توسط فرهنگیان در تاریخ 1395/1/22 و 11:39 دقیقه ارسال شده است

استاد نظرتان در مورد حسینا چیه لطفا؟؟؟؟
پاسخ : حمایت 36000و35000ریال اگر افت کرد....اگر

این نظر توسط عباس در تاریخ 1395/1/22 و 11:26 دقیقه ارسال شده است

فاتحه گروه خودرویی خوانده شد.درسی بشه تا از روی شنید ه خرید نکنید حتی برای خودم که با ضرر خارج شدم
پاسخ : همین واقع گرایی شما را در بورس به ثروت خواهد رساند
افرین نترس جلوی اشتباه را همیشه بگیرید

این نظر توسط اسماعیل در تاریخ 1395/1/22 و 11:17 دقیقه ارسال شده است

پس سهمی مانندفاذر و کاذر با شناوری بالا هستند و سهام سیمانی شناوری کم درسته
پاسخ : البته فاذر وکاذر حجم معاملات روزانه را هم درشناور محاسبه کنید

این نظر توسط جواد8051 در تاریخ 1395/1/22 و 11:13 دقیقه ارسال شده است

مدت زیادی است که با مجموعه شما همراهی می کنم و به نظرم آنچه در سایه طرح کلاسور هوشمند شما بدست می آید بسیاد ارزشمند و قابل عمل از هر روش دیگر است , من هم با این سخن شما که می گویید "صرف کلی گویی رشته کار از دست میرود" کاملا موافقم , بدانید ارزش کار شما در کلاسور هوشمند به نوعی باقیات صالحات است و با هیچ ارزش مادی قابل مقایسه نیست , موفق باشید و ما را در این مسیر سخت تنها نگذارید.
پاسخ : در معلم بورس ما وارد جزییات سهم شده ایم وموشکافی کرده ایم ورمز پیروزی را میتوان کشف کرد
ممنون از تشخیص صحیح شما

این نظر توسط متین در تاریخ 1395/1/22 و 11:12 دقیقه ارسال شده است

خودرویی خطر...... احتیاج به اصلاح قیمت دارند با محاسبه افزایش سرمایه تا الان 300% رشد تجربه کردند .تا نظر استاد حامد چی باشد
پاسخ : درسته باید احتیاط کرد

این نظر توسط بزرگمهر در تاریخ 1395/1/22 و 11:09 دقیقه ارسال شده است

سلام بر اقا حامد عزیز و همه کاربران گرامی
ظاهرا قرار است سال 95 برای بورس دستاوردهایی داشته باشد و این معنی در تمامی شبکه های اجتماعی و خبری، بورسی غیر بورسی ، اقتصادی یا غیر اقتصادی انعکاس یافته است و صحبت از رونق بورس نقل هر محفلی شده است ولی کسی نمی گوید چرا و به چه علت آنهم در شرایطی که بهای نفت به شدت کاهش یافته و دولت به دلیل کسری شدید بودجه قادر به اجرای طرح های عمرانی نیست هنوز مشخص نیست رشد پیش بینی شده اقتصادی 5 درصد در کدام بخش می خواهد وافع شود . کشاورزی که با کم آبی و خشک سالی روبرو است، مسکن که سرمایه و اشتغال زایی را می طلبد با رکود مواجه است، خودرو که فعلا خریدار ندارد ومدل های جدید رودتر از سال 96 به بازار نمی اید ، در نفت و انرژی هم که به جهت کاش بهای جهانی نفت و بی صرفه بودن سرمیاه گذاری های جدید خبری نیست
ظرفیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی برای ثروت زایی محدود است و بورس ایران نیز ظرفیت محدودی در پذیرش سرمایه های جدید دارد و خیلی زود حبابی می شود
در هر حال باید با این موج همراه شد و از موج سواری ها بهره جست ولی باید جانب احتیاط را نگه داشت تا پس از انتشار گزارش های فصلی به ویژه گزارش سه ماهه دوم 95 نشانه های قانع کننده تری از رونق پایدار بورس بدست آید
پاسخ : درود برشما

این نظر توسط فاطمه در تاریخ 1395/1/22 و 11:07 دقیقه ارسال شده است

سلام خسته نباشید


قبل از عید اردیبهشت را اوج صعود بازار اعلام کردند هنوز این حرف اعتبار داره
پاسخ : تقریبا بله

این نظر توسط علیرضا در تاریخ 1395/1/22 و 11:03 دقیقه ارسال شده است

ممنون استاد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
این سایت محل یاد اشتهای شخصی ما ومحل گفتگوی بورسی اقوام ودوستان است. سلب مسئولیت برای هر گونه خرید وفروش سهم با مشاوران مجوز دار بورسی وکارگزاران خبره بورسی تماس بگیریدبا تقلید از هیچ سایت ویا وبلاگ ویا کانال تلگرامی سهم خرید وفروش نکنیدبهترین راهکار جلوگیری از ضرر خرید پله اول یکصد هزار تومان می باشدضمنا چون ما مجوز مشاوره نداریم برای همیشه در بخش نظرات به احترام رعایت قانون جواب نظر را نمیدهیم صرفا نظرات وگفتگوهای شما درج میشود.بخش عضو گیری واطلاعات کاربری نیز تعطیل است.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  صفحات جداگانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 661
 • کل نظرات : 4158
 • افراد آنلاین : 17
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 431
 • بازدید امروز : 1,611
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 69
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,611
 • بازدید ماه : 1,611
 • بازدید سال : 1,611
 • بازدید کلی : 1,259,260
 • کدهای اختصاصی