close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
بورس سه شنبه

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

نوشته ها ی شخصی ما در معلم بورس

کانال ما در تلگرام apsahm@با مستندات کدال سهم ها را رصد وخریداری کنید


بورس سه شنبه

-


-

سلام روز بخیر-تمام سهام یاد شده ورود اول تستی 100 هزار تومان......این وب شخصی است من با گروه پنج نفره دوستانم تبادل قیمت وگفتگو داریم برای خرید همیشه پس از کسب تجربه با مشاروه کارگزاری و...... رویت کامل کدال خرید وفروش کنید.حتما مطالب ما را در کانال تلگرام دنبال کنید


نام نمادقیمت ورود به سهمهدف اول سهمزمان خروج ازسهمریسک های سهم----------------------------
دماوندزیر 80000ریال اگر افت کند100000ریال اگر توسط حقوقی حمایت بشودبعد افزایش سرمایه نگهداری تا تعادل کاملافزایش سرمایه فعلا پیشنهاد است پیشنهاد ریسک است مجوز استحکام تاریخ مجمع کاهش ریسک میشود 10 درصد
فنوال900و95011001300و1250زیر 900ریال کم ریسک بالای 1000ریال پر ریسک
کیسوندیر شده
1200ریال بود
2000ریالفعلا نگه داری تا اطلاع ثانویزیر 1400ریال کم ریسک بالای 2000ریال پر ریسک ولی تحلیل گران اینده بلند مدت سهم را مثبت ارزیابی میکنند
شپارسزیر 2000ریالبلند مدتبلند مدتبلند مدت
ومعادنزیر 1400ریالبلند مدتبلند مدتبلند مدت
فولایزیر 2300ریال الان
بالای 2400ریال
معامله میشود
3000ریال3000ریالممکن است با باز گشایی حق تقدم پس از مدتی با حمایت روبرو شود البته انی وفوری نه
عده ای هم معتقد به نگهداری بلند مدت سهم هستند
سمگا3800ریال قبلا گفتیم50005000ولی سهم بلند مدت است زیر 4000ریال کم ریسک ارزیابی میشود
رتاپ4400ریال5000واگر صعودی بود5500ریال6000ریالحمایت کم ریسک سهم 4000ریال است
کرمان8000ریال13000ریال بود الان صف فروش استفعلا صف فر وش ونظارتدر محدوده 9000وزیر 9000ریال  کم ریسک است
اکنتورصبر کنیداصلاح قیمت کندسعی کنید بعد از تعدیل های مثبت سنگین وارد سهم ها نشوید
فولاد1250قبلا سیگنال
دادیم
1700ریالبعدا می گوییمزیر 1400ریال کم ریسک بالای 1500ریال پر ریسک
در اینده ثبت محضری خواهد داشت
تاپیکو2200و22503000بعدا می گوییم 2700ریال به بعد پر ریسک
زیر 2500ریال کم ریسک
پای خارجی ها به سهم باز خواهد شد
وغدیر22002500و2700اگر به 3000ریال رسیداگر وارد بورسهای خارجی بشود اتومات رشد خواهد کرد زیر 2200ریال کم ریسک ارزیابی میشود
کرویخرید زیر 1400ریال1600ریال2000ریالممکن است در بلند مدت تا 2500ریال هم رشد کند اگر با افزایش سرمایه همراه شود
میهنتوصیه  قبل در محدوده 1200ریال بوده1600ریالبرو افزایش سرمایهمحدوده 1200ریال کم ریسک ومحدوده بالای 1600ریال پر ریسک ارزیابی میشود
شاراکبسته استفعلا نخریدتا باز شودبعد نظر میدهیم
وصندوقمجاز محفوظ استصبر کنیدتا باز شودبعد نظر میدهیم
فملیدر 1300ریال پیشنهاد دادیم2000ریالاگر افزایش داد شرکت کنیدبعد نظر میدهیم
دکوثر1600ریال1800و1900ریالهم کوتاه مدت وهم بلند مدتبلند مدت اگر افزایش سرمایه خواست بدهد
ونویناین سهم پنجم درج شدههفتم فروردین قابل خرید بودهالان صف خرید است تشخیص روند توسط ما درست بوده2598ریال1/2میلیون معامله شده
شلیازیر 2400ریالو2300ریال2800و2900و3000ریالهم نوسان گیری وهم بلند مدتیحتمل افزایش سرمایه ای دارد
زنگانشاید تا 3000ریال نزول کرد الان3480ریال3600و3800نوسان گیری بدون خبر افزایش سرمایه
بلند مدت با خبر افزایش سرمایه
کانال تلگرامی حامی دارد سهم بگردید کانالش راپیدا کنید
کرازی5500مقطع ورود الان61547000ریال هدف اولکوتاه مدت نوسان گیریبا خبر افزایش نگه داری بلند مدت
کاذر16 سهم مانده
8سهم  دوشنبه
8سهم سه شنبه
اما نام سهم ها را پنجم فروردین درج کرده ایمرکیش3000ریال امروز کمترین 3230ریال تا این لحظه3500ریالفعلا نوسان گیریاگر در سود تغییر مثبت روی کدال امد بلند مدت فکر کنید
تپمپیاز محدوده 2250ریال
اشاره به سهم کردیم
3000ریالفعلا نوسان گیری
وتوصا950ریال1100و1200ریالفعلا نوسان گیری
خاذین************1800ریالفعلا نوسان گیریاما سهم با خطر عرضه حقوقی مواجه است
خساپاصبر کنید اصلاح قیمتتمام شودحمایت را بعدا اعلام میکنیم
ونیرو1300ریال حمایت اول الان1405ریال1500فعلا نوسان گیریبا خبر افزایش ممکن است تا 2000ریال رشد کند
ثشاهد1300ریال حمایت اول1600و1700ریالفعلا نوسان گیری
کرماشاحمایت اول 3700و3800ریال4200و4500ریالفعلا نوسان گیری
غاذرحمایت 2200ریال


واتی1500ریالالبته مطمئن بشوید ثبت محضری
سهم ها ازاد شده اند از انهایی که حق داشتند سوال کنید


پکویرحمایت 3300و32003600و3700فعلا نوسان گیری
شلعابحمایت2200وبعد 2000ریالنیاز به اصلاح قیمت داردفعلا نوسان گیری
وصنا2000و18002400ریالفعلا نوسان گیریحد ضرر 400ریال
فاسمین1800ریال2400ریالفعلا نوسان گیریحد ضرر 400ریال
پکرمانثبت محضری داردحمایت را
ثبت محضری معلوم میکند
بعد ثبت محضری روند مشخص میشودفعلا نوسان گیری های مقطعی وفوری ولی پر ریسک محسوب میشود

-سلام بیست دقیقه ای رخصت دهید تا سرفرصت مطلب نویسی را اغاز کنیم
-شیفت صبح خودرو خساپا منفی کامل خوردند ولی الان دوباره از منفی مقداری رشد کردند وبالا امدند
-خبهمن مثبت است واز استحکام بیشتری برخوردار است
-خوب حریل هم که نتوانست جوابگوی ذهنی رشد سهام داران باشد
-با نگاه اول به بازار میتوان فهمید تقاضا سهام در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است امروز
-نگاه دوم میگوید اواخر وقت امروز
-وفردا بازار مثبت خواهد بود
-نگاه سوم می گوید خریدار باش ولی فروشنده بی علت سهمی نباش
-یک نگاه هم می گوید ممکن است وبصادر بشود 1200ریال
-یک نگاه حرفه ای هم میگوید اصلا عرضه صف میلیونی نداریم
-ونگاهی دیگر که میگوید حدود 10 صف خرید میلیونی داریم.....اگر تا ظهر همین جور نگاه کنیم خیلی چیزا دستگیرمون میشه

-ان دوستی که به شپارس ایراد گرفته شپارس 5000 تومانی فرض 150000سهم

الان چنین است

خود سهم 150000سهم

جایزه 120000سهم

حق تقدم دوماهه 330000سهم

نیازی به توضیح نیست که چه خواهد شد کافیست صبر را بند چهارم قرار دهیم سود سرشار ببریم همین
-گروه خودرو مثبت است اما این مثبت بودن فرصت خروج است
-نقدینگی ماه قبل در گروه خودرو جمع شده بود واز بازار خارج شده است..... ورود نقدینگی جدید بازار را رشد خواهد داد پشت سر سهم ها امروز نقدینگی جدید مشاهده نمیشود
-توریل حمایت 2200و2300ریال مقاومت 2500و2600ریال

-خدای من چه میکنی با دل شکسته من من عاجزم انقدر که توان گاز گرفتن مورچه را ندارمم

حق تقدم های شپارس را 2079 ریال فروختم 33000سهم

یعنی 7/5 سهم خریده بودم 6/79 نقد شد

سهم و جایزه 27000سهم افتاد حدودا یک میلیون تومان ولی طبق قیمت الان 5/5 فی میخوره .......

سری قبل دو سه سال پیش تو سود زود فروختم نقره داغ شدم امروز بعد سه سال انتقام گرفتم انتقامی خونین

اگر سهم وجایزه را کش بدم نگه دارم این سهم مرموز مرموز ترین سهم بورس خون جگر خواهد کرد ورشد خواهد کرد ونقره داغ خواهد کرد-سخت نگیرید بگذارید راحت ورلکس حرف بزنم بعضی مواقع 200 میلیون تومان سرمایه گذای میشه تو بورس مصیبت ولی یک 7میلیون تومان نا قابل میشه طلا
-از ساعت 9 صبح است من چون جنبه اموزشی داره میگم کشیک انلاین میدادم چشم از صفحه برنداشتم..... فخوز- کنور و..... چند سهم دیگر زمانی که همه ذهن ها درگیر گروه خودرو بود عده ای این ور پول پارو میکردند
-من بلد نیستم ادرس غلط سفته بازی بدم چون خودم این کار را حرام میدونم سهم چاق کنی بلد نیستم اصلا درست نیست این تاپیکو 2200ریال نقطه امن ورود است
-حالا این نکته اموزشی را توجه کن وقتی سود هنگفت میبری این سود را به حساب بانکی ات منتقل کن حتما همیشه این کار را بکن

-اینو یادت باشه روزی که من پله ای شپارس می خریدم چند بار عمدا اینجا تکرار کردم شما نخرید.... پس بدان برای سود گیری نیازی به دنباله رو وهوادار وامار کانال تلگرام امار بالای سایت نیست منو اگر الگو قرار میدی کافی نیست ده نفر رالیست کن بابک پناهی محسن نظری کانال دارند سعید درخشانی حمید اعرابی باید از ذهن انها استفاده کنی کامیار فراهانی گنگ خواب دیده و.....پول دراوردن را باید با رنج وتجربه بدست بیاری..... اقای دانا وبلاگ داره.....فارسی سرچ کن

سهام وسهام داری اری بورس بازی هرگز وبلاگش میاد تجربه بالایی هم داره ........ متاسفانه این دوستم هومن نهنگ ایران تحلیل وبلاگش بروز نیست ولی تجربه بالایی داره


-میگه فروش زیر مجموعه واتی تایید شده برای فروش لاستیک پارس
-با سلام من سهام خساپا دارم هر روز داره میاد پایین نگه دارم یا بفروشم
پاسخ : باید روزهای قبل بیرون می امدی ودست پایین در حمایت قوی وارد میشدی حالا که بلا بر سرت نازل شده صبر کن تا بازی روزهای اینده شاید مثبت شود امیدوارم

-فخوز نماد دفاع محکم حقوقی از سهم حقوقی وظیفه اش را بموقع انجام مبدهد از رفتار معاملاتی سهم پیداست
-
سلام .... چرا شما انقد با خودرویی ها لج هستین از خودرو بدتون میاد
پاسخ : این طور نیست خگستر سیگنال نظر سنجی من بودزیر 200 تومان
خساپا 110 تومانی فصل قبل سیگنال من بود
خودرو 1600 ریالی سیگنال من بود
خبهمن زیر 200تومان سیگنال من بود
وچند خودرویی دیگر
اما من روش کارم نگاه بی طرفانه به همه سهم ها است
اعتبار خودم را خراب نمیکنم
بی طرفانه همه صنایع را در نظر می گیرم

-
سه شنبه 10 فروردین 1395
هومن کلوانی بورس سه شنبه
خوب دوباره سلام
حقوقی های نو کیسه مجددا رو به پرتفوی خودرویی آوردن.
بهترین خودرویی زامیاد بدون زیان انباشته و خکستر تازه نفس خواهد بود
اگر فولاد رو با تحلیل خریدید بمانید وگرنه زیر 150 تومان برای فولاد و حق تقدم اینده مشکلیدیده نمیشود
کنور رو بهترین از گروه سنگ اهن دیدم و انتخاب من خواهد بود.بدانید با تحلیل بخرید تا با هر صفی نگران نشوید
علیرغم همه سهم های ثبت شده گروه خودرو همچنان وساپا زامیاد خگستر بازدهی خوبی نصیب سهامداران خود خواهند کرد و البته کنور
شاد و پیروز باشید
راستی قیمت نفت با سنگ آهن رابطه مستقیم داره مثل فولاد
ضمنا صادران کنسانتره منمنوع و فقط گندله امسال صادر خواهد شد
پاسخ : درود بر شما

-تا فردا خدا نگه دار
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-+ نوشته شده در سه شنبه 10 فروردين 1395 ساعت 8:39 توسط حامد | | تعداد بازدید : 301

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


کانال ما در تلگرامapsahm@ این سایت محل یاد اشتهای شخصی ما ومحل گفتگوی بورسی اقوام و دوستان است. سلب مسئولیت برای هر گونه خرید وفروش سهم با مشاوران مجوز دار بورسی وکارگزاران خبره بورسی تماس بگیرید با تقلید از هیچ سایت ویا وبلاگ ویا کانال تلگرامی سهم خرید وفروش نکنید بهترین راهکار جلوگیری از ضرر خرید پله اول یکصد هزار تومان می باشد بخش نظرات سایت بسته است بخش عضو گیری واطلاعات کاربری نیز تعطیل است.

آرشیو

پیوند های وبلاگ

لینک های روزانه

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com
کانال ما در تلگرامapsahm@ این سایت محل یاد اشتهای شخصی ما ومحل گفتگوی بورسی اقوام و دوستان است. سلب مسئولیت برای هر گونه خرید وفروش سهم با مشاوران مجوز دار بورسی وکارگزاران خبره بورسی تماس بگیرید با تقلید از هیچ سایت ویا وبلاگ ویا کانال تلگرامی سهم خرید وفروش نکنید بهترین راهکار جلوگیری از ضرر خرید پله اول یکصد هزار تومان می باشد بخش عضو گیری واطلاعات کاربری نیز تعطیل است.

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ bourseclasor محفوظ می باشد.